Paintstar contextual image Paintstar contextual image purple background blue background red background yellow background
Configurator

Antigel G12 (-70°C)

de la 16.78 Lei (TVA inclus)

1. Generalitati

1.1 Prezenta Specificaţie Tehnică se referă la lichidul antigel concentrat şi diluat 1:1 vol. cu apă, fabricat pe baza de monoetilenglicol, care nu conţine nitriţi, amine sau fosfaţi, recomandat pentru motoare care funcţionează cu benzină sau motorină.

Aditivii speciali adăugaţi conferă produsului următoarele caracteristici în amestec cu apa:

  • caracteristice termice care permit o răcire corespunzătoare a motorului, fără fierbere;
  • protecţie anticorozivă pentru toate metalele şi aliajele utilizate în construcţia sistemelor de răcire şi a motoarelor în industria modernă de automobile;
  • protecţie împotriva îngheţului, în funcţie de concentraţia aleasă;
  • compatibilitate cu cauciucul şi plasticul utilizate în fabricarea sistemelor de răcire;
  • excelente caracteristici de antispumare;

1.2 Lichidul antigel se livreaza concentrat sau diluat cu apă distilata sau dedurizată în proporţie de 1:1 vol..

Se recomandă ca la utilizare, lichidul antigel concentrat sa fie diluat cu apa distilata sau dedurizata în proporţie de 1:1 vol., obţinându-se punctul de congelare max -34 ºC.

1.3 Aplicatii

Agent de racire
Nu se recomanda utilizarea in concentratii mai mici de 30% si mai mari de 70%.

1.4 Documente conexe:

- ASTM D 3306-2009

2. Conditii de calitate

Caracteristica fizico-chimica

Valori Antigel concentrat

Valori Antigel diluat 1:1 vol.

Metode de analiza

Aspect

Lichid limpede

Lichid limpede

vizual

Culoare

roz

roz

Densitate relativă la 15 ºC

1,110 – 1,145

min.1,065

ASTM D 1122

Punct de congelare, º C,

-

max -34

ASTM D 1177

Punct de fierbere, ºC

min. 147

min.108

ASTM D 1120

pH

-

7,5 -11

ASTM D 1287

Conţinut de cenuşă, %

max. 5

max. 2,5

ASTM D 1119

Conţinut de apă, %

max. 7,8

-

ASTM D 1123

Rezerva de alcalinitate, mL

min. 20

min.20

ASTM D 1121

Determinarea pierderilor de metal prin coroziune, mg/specimen

-cupru

-alama

-fonta

-aluminiu

-otel

-sudură

 

 

10 max

10 max

10 max

30 max

10 max

30 max

ASTM D 1384

 

Antigelul trebuie diluat cu apa pana la o concentratie volumetrica de 50% pentru a obtine un agent de racire pentru motoare, eficient si protectie anticoroziva. Daca specificatiile tehnice ale automobilului nu prevad altfel, se recomanda diluarea pana la 50% volum pentru a obtine performante maxime.

Pentru a proteja sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, acest produs nu contine aditivi pe baza de nitriti, amine si fosfati, care ar putea genera compusi ce pun in pericol sanatatea si mediul.

Antigelul este miscibil cu orice tip de agent de racire.

3. Reguli pentru verificarea calitatii

Verificarea calitatii lichidului antigel concentrat se face prin:

-verificări de tip

-verificari de lot

-verificari periodice

3.1. Verificari de tip

Verificările de tip se vor executa la omologarea produsului sau la schimbarea tuturor caracteristicilor conţinute de prezenta Specificaţie tehnică.

3.2. Verificari de lot

Lotul este compus din produse de acelaşi fel, din aceleaşi loturi de materii prime, realizate cu reţetă şi tehnologie de fabricaţie identice.

Marimea unui lot este de 800 kg, fiind posibila si realizarea unor loturi de max. 1t.

La fiecare lot se verifică:

1. densitatea relativa la 15°C,

2. pH-ul pentru produs diluat sau pentru produs concentrat in dilutie 1:1 vol. cu apa distilata sau dedurizata,

3. punctul de congelare pentru produs diluat sau în diluţie de 1:1 vol. pentru produsul concentrat,

4. punctul de fierbere pentru produs concentrat şi/sau diluat 1:1 vol. şi pentru  produs diluat 1:1 vol.,

5. pierderi de metal prin coroziune la dilutia impusa de metoda de incercare

6. aspect

3.3.Verificari periodice

Verificările periodice se execută la un lot din 3, pe unul din loturile verificate conform pct 3.2, dar nu mai putin de o data pe an si constau in determinarea conţinutului de cenuşă, conţinutului de apă şi rezervei de alcalinitate.

Conditiile tehnice care se verifică periodic sunt garantate de producator pentru toate livrarile de produse şi trebuie să corespundă condiţiilor tehnice de calitate prevăzute la punctul 2.

Probele pentru verificarea calitatii se iau dupa omogenizare, se ambalează în recipiente curate, uscate, închise ermetic.

Flacoanele cu probe sunt prevazute cu etichete care contin urmatoarele date:

-numele firmei producatoare;

-denumirea produsului, tipului;

-numarul lotului, cantitatea;

-data prepararii produsului;

-numele si semnatura celui care a luat proba;

4. Metode de analiza

Determinarea caracteristicilor prevazute la capitolul 2 se efectueaza cu urmatoarele metode de analiza:

a) aspect şi culoare: vizual

b) densitatea relativa: conform ASTM D 1122

c) punct de congelare: conform ASTM D 1177

d) punct de fierbere: conform ASTM D 1120

e) pH: conform ASTM D 1287

f) conţinut de cenuşă: conform ASTM D 1119

g) rezervă de alcalinitate: conform ASTM D 1121

h) pierderi de metal prin coroziune: conform ASTM D 1384, se lucrează cu amestecul de coroziune impus de metodă

5. Ambalare, marcare, depozitare, transport si documente

5.1. Ambalare

Antigelul se ambaleaza in flacoane din material plastic de diferite capacităţi, în funcţie de cerinţele clienţilor.

5.2. Livrare

Ambalajele se marcheaza vizibil, prin etichetare, cu urmatoarele specificatii:

-denumire producator si adresa/telefon

-denumirea produsului, marca de fabrica sau comercială, tipul produsului

-numar lot

-volumul nominal

-data de fabricatie si termenul de valabilitate / garanţie

-temperatura de congelare pentru diferite diluţii, după caz

-riscuri previzibile, contraindicatii si alte informatii necesare identificarii complete a produsului

-documentul normativ al produsului

-certificat deconformitate RAR-OCP

-modul de manipulare, conservare, păstrare

5.3. Depozitare, transport

Antigelul contine inhibitori de coroziunr pentru otel, fonta, alama, aliaj de lipit si aluminiu. Se recomanda depozitarea in rezervoare de otel sau in rezervoare captusite cu rasini fenolice, epoxidice sau alte rasini termorigide. Nu se recomanda depozitarea in rezervoare vopsite cu vopsele pe baza de zinc. Produsul este higroscopic si se evita depozitarea in locuri cu umiditate crescuta. In cazul in care umiditatea nu poate fi controlata se rercomanda utilizarea unui agent de uscare.

Produsele se depozitează în ambalajele originale, in spaţii acoperite racoroase si bine ventilate, ferite de temperaturi extreme, factori chimici.

Transportul antigelului se face cu mijloace de transport acoperite, uscate, curate şi care să asigure integritatea produselor.

5.4.Documente însoţitoare

Fiecare lot va fi insotit de factura, Declaraţia de conformitate si Certificatul de garanţie conform cerinţelor legislative, raport de încercări pentru lotul respectiv, iar la prima livrare se va furniza Fişa Tehnică de Securitate.

6. Termen de garantie

Termenul de garantie/valabilitate este de 24 luni de la data fabricatiei cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport din prezentul document tehnic.

CATEGORII