Paintstar contextual image Paintstar contextual image purple background blue background red background yellow background
Configurator

Grund alchidic anticoroziv Erugo

* cu uscare rapida (acoperire 15mp/L)

de la 50.36 Lei (TVA inclus)

Descriere produs

GRUND ALCHIDIC ANTICOROZIV ERUGO este un produs alchidic anticoroziv, de calitate superioara, fabricat pe baza de rasini alchidice, pigmenti, solventi si alti ingredienti.

Caracteristici principale

 • putere de acoperire mare.
 • uscare rapida.
 • aderenta buna la suprafete metalice.
 • rezistenta buna la intemperii   
 • rezistenta foarte buna la uzura.

Sortimente

Grund alchidic anticoroziv ERUGO.

Domenii de utilizare

Se foloseste ca prim strat, pe suprafetele metalice, pentru a le proteja de coroziune si a asigura o aderenta buna intre metal si stratul de finisare.

Caracteristici tenice

 • Aspect : lichid omogen, vascos, fara impuritati mecanice.
 • Culoare : gri,maron roscat
 • Pelicula : mata.
 • Vascozitate :4000-5000cps(20rpm ;s64)
 • Greutate specifica : 1,55_1.6 kg/l
 • Putere de acoperire : 12 -13 m²/l/strat.
 • Timp de uscare(20°C): tip a(suprafata) : 3 – 4 h.

                                 Tip b(in profunzime) : 24 h.

 • Flexibilitate : dorn cu diam 4mm.
 • Punct de inflamabilitate : 38°C.

Mod de aplicare

Nu se aplica pe suprafete vopsite cu vopsele emulsionate, sau pe suporturi incomplet uscate.

Pregatire produs pentru aplicare

 • Inainte de a deschide recipientul, acesta se sterge de impuritati, pentru a evita contaminarea produsului.
 • Se conditioneaza produsul la 15 - 30°C.
 • Se indeparteaza eventualele coji formate la suprafata si se omogenizeaza continutul in vederea redispersarii perfecte a eventualului sediment.
 • Ajustarea vascozitatii se face cu diluant astfel:

Procedeu

Tip diluant

Cantitate diluant %

Pensula, rola

STAR SOLV(Tip 509)

6 - 8

Pulverizare cu aer

STAR SOLV(Tip 509)

10 - 12

Pregatirea suportului si aplicarea:

Pregatirea suprafetelor metalice negrunduite/nevopsite

Depozitele mari de grasime, ulei sau murdarie, trebuiesc indepartate printr-o metoda verificata de curatare, avand grija ca depozitul sa fie indepartat si nu imprastiat pe suprafata.

Grasimile, uleiurile se indeparteaza utilizand solventi(white spirit, toluen), apoi se curata cu detergenti sau agenti de spalare emulsionati. Operatia va fi completata cu clatire cu apa potabila si uscare.

Degresarea prin spalarea manuala cu solventi nu este recomandata deoarece duce la imprastierea unui film fin de grasime pe suprafata, film ce poate afecta acoperirea. Se va acorda o atentie speciala marginilor si colturilor, suprafetele degresate nu mai trebuiesc atinse cu mana, intrucat transpiratia contine saruri.

Pregatirea suprafetelor metalice grunduite sau vopsite anterior

Daca suprafata a mai fost grunduita sau vopsita, se indeparteaza total stratul de vopsea sau grund necorespunzator si se aplica etapele si procedurile indicate pentru suprafete negrunduite.

Conditii de aplicare

 • Temperatura de mediu : 15 - 30°C
 • Umiditatea relativa a mediului : max 75%
 • Temperatura suportului : 15 - 30°C
 • Temperatura produs : 15 - 30°C
 • Nu se aplica suprafete umede.
 • Incaperile in care se executa operatia de grunduire, vor fi lipsite de praf, umiditate, curenti puternici, iar suprafata ce urmeaza a fi grunduita va fi iluminata corespunzator.

Detalii de aplicare

 • Aplicarea se poate face cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aer. Produsul se poate dilua cu STAR SOLV(Tip 509), sub agitare manuala sau mecanica, in vederea obtinerii vascozitatii recomandate pentru fiecare tip de aplicare.
 • Se aplica straturi duble pe suduri, colturi si margini ascutite.
 • Cand se pulverizeaza, se aplica un strat umed in treceri uniforme, paralele. Se suprapune fiecare trecere ½ pentru a evita zonele goale.
 • Zonele neacoperite, deteriorate sau porii intamplatori se retuseaza cu pensula.

Numar de straturi

 • Se recomanda aplicarea a doua straturi. In functie de conditiile de exploatare sau culoarea substratului, numarul de straturi poate creste.
 • Nu se recomanda sa se aplice straturi groase, ci mai multe straturi subtiri.

Grosime recomandata pelicula uscata/strat

40 – 50 microni.

Uscarea

 • Aplicarea celui de al doilea strat se face minim la 16 ore(la 23 ± 2°C) de la aplicarea primului.
 • Timpul de uscare depinde de temperatura si umiditate(mediu, suport) si grosimea peliculei.
 • Timpul de uscare este prelungit de scaderea temperaturii si cresterea grosimii peliculei. Slaba ventilatie a incaperii si umiditatea excesiva maresc de asemenea timpul de uscare.

Intretinerea echipamentului de vopsire

 • Echipamentul se va curata cu solventi de spalare(white spirit sau STAR

      SOLV(Tip 509) imediat dupa utilizare. Produsul ramas in echipament

      poate cauza blocarea acestuia.

 • In cazul aplicarii prin pulverizare, daca pauza este mai mare de 10 minute,

     duza trebuie curatata pentru a se evita defectele de pulverizare.

Consum specific teoretic

intre 1 –14mp/l/strat si variaza in functie de gradul de absorbtie al suprafetei, culoare si  mod de aplicare.

Ambalare, transport, depozitare, termen de valabilitate

Ambalare

 • Cutii metalice de 0,75l ; 2.5l ; 25kg.   

Marcare

 • Numele producatorului
 • Denumire material
 • Tip, culoare
 • Lot
 • Data fabricatiei/expirarii
 • Volum nominal/cantitate neta.

Depozitare si transport

 • Se depoziteaza in spatii uscate, aerisite, ferite de radiatii solare si intemperii
 • Transport neexpus la radiatii solare si intemperii

Termen de valabilitate

24 luni de la data fabricatiei, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.   

Masuri de securitate

Produsul contine solventi organici cu caracter INFLAMABIL SI NOCIV.

Stingere incendii

praf chimic, CO2, nisip, spuma chimica.

Elemente pentru etichetă

Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP)

Atenţie

Fraze de pericol

Aquatic Chronic 3: H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Flam. Liq. 3: H226 - Lichid şi vapori inflamabili.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoacă iritarea pielii.
Skin Sens. 1A: H317 - Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

Fraze de precauţie

P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P210: A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P264: Spălaţi-vă bine după utilizare.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
P370+P378: în caz de incendiu: A se utiliza stingătorul cu praf ABC pentru a stinge.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.

Grund alchidic anticoroziv Erugo

COV limita UE, g/l: cat.A/d(2007) 450/ (2010) 350

COV produs determinat, g/l: 270   

CATEGORII